Courtesy of Black + White Photography Magazine (UK) August issue #192

Courtesy of Black + White Photography Magazine (UK) August issue #192Lenscratch, June 8, 2016  Full article:  Kris Sanford: Through the Lens of Desire

Lenscratch, June 8, 2016

Full article: Kris Sanford: Through the Lens of Desire

All-About-Photo.com, May 9, 2016  Full article:  Kris Sanford: Through the Lens of Desire

All-About-Photo.com, May 9, 2016

Full article: Kris Sanford: Through the Lens of Desire